Clínica Escoda, Medicina Estètica i Regenerativa a Barcelona

Demana cita

Si vols rebre la nostra newsletter i un 10% de descompte en la teva primera compra a la nostra botiga online, clic aquí­

Els presents termes generals de venda i la relació contractual entre Dra. Escoda Medicina Estètica SLPU l’Adquirent es regiran pel que disposa el dret espanyol. En cas de disputa, les parts s’esforçaran per arribar a un acord extrajudicial previ a l’inici de qualsevol acció als tribunals.

Avís legal

URL: https://www.clinicaescoda.com

Publicada per Dra. Escoda Medicina Estètica SLPU, amb CIF B-67541375, domicili social Rambla de Catalunya 60, pral. 1a, 08007 Barcelona, que actua en nom i per compte de la seva marca.

Servei d’atenció al consumidor: 932 892 131

Correu electrònic de contacte: hola@clinicaescoda.com

Benvingut/da a la web https://www.clinicaescoda.com (la “Web”).

Si us plau, llegiu atentament els presents termes generals de venda (els “TGV”), així com l’Avís Legal i la Política de Privacitat que regeixen la seva activitat de navegació per la Web i la nostra relació amb Vostè en cas que realitzi una comanda a través de la Web (els “Productes”).

Tal com s’empra en aquests TGV, els termes “Vostè” o “Adquirent” designen la persona que navega per la Web i/o realitza comandes de qualsevol producte mitjançant la Web; Nosaltres o Venedor designen l’empresa identificada a l’avís legal a dalt indicat; Adquirent i Venedor es denominen d’ara endavant a títol col·lectiu les “Parts” i a títol individual, una “Part”.

Qualsevol comanda d’un Producte ofert a través del web requerirà que reconegui i accepti de forma expressa els presents TGV marcant la casella a aquest efecte durant el procés de comanda.

Aquests TGV s’apliquen únicament a exclusió de tots els altres termes de venda, siguin pertinents a vendes mitjançant botigues minoristes o en qualsevol altre canal de distribució o comercialització.

En virtut de les lleis i els reglaments aplicables, queda aquí especificat que la confirmació d’una comanda de compra segons el que estableixen aquests TGV constituirà un contracte electrònic entre les parts i prova vàlida entre les parts de la totalitat de la comanda i de tots els imports exigits i pagadors d’acord amb aquesta comanda.

ÍNDEX
1. TERMES DE COMPRA
2. PRODUCTES – PREUS
3. GUARDAR I CONFIRMAR UNA COMANDA
4. PAGAMENT
5. LLIURAMENT I RECEPCIÓ 
6. GARANTIES LEGALS
7. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
8. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES I DRET APLICABLE
9. DADES PERSONALS
10. DISPOSICIONS DIVERSES

1.Termes de compra

Tots els productes oferts mitjançant el Web estan destinats exclusivament a persones que (i) siguin adultes (o, si són menors d’edat, estiguin autoritzades pel seu representant legal a fer una comanda a través del Web); i (ii) gaudeixin de capacitat jurídica plena per a la realització de comandes via Web. Per mitjà del present document, ens reservem el dret de sol·licitar a cada moment que ens proporcioni un document d’identificació que demostri la seva edat i/o l’autorització de l’esmentat representant legal. Ens reservem el dret a no respondre a una comanda i/o a excloure de la nostra base de dades de Clients o potencials clients qualsevol Adquirent que no satisfaci aquesta petició o no compleixi els requisits establerts en aquesta secció.

Queda per mitjà del present document indicat de manera concreta que els productes estan destinats a l’ús personal i privatiu de l’adquirent, el qual ha de no estar relacionat amb la seva activitat professional, inclosa la revenda de qualsevol producte. A aquest efecte, s’especifica al present document que l’import de qualsevol comanda no podrà superar mil euros. A més, s’especifica que qualsevol adquirent donat podrà demanar únicament fins a un màxim de deu unitats de qualsevol referència concreta per comanda. Així mateix, les comandes de Productes que continguin alcohol (per exemple, perfum) estan restringides a 400 ml per comanda.

Finalment, qualsevol Adquirent concret podrà fer una comanda només fins a mil euros per comanda. Qualsevol comanda que superi el citat import/número podrà ser considerada invàlida.

2. Productes – preus

a) Productes
Els productes oferts a la venda mitjançant la Web seran els que s’hi mostrin en la data en què l’Adquirent navegui pel Lloc Web.
Queda l’Adquirent informat mitjançant aquest document que qualsevol fotografia i text que s’utilitzin per il·lustrar els productes podran variar al llarg del temps.

b) Indisponiblitat de Productes
Si un Producte no està disponible, se us informarà sobre aquesta manca de disponibilitat i de la cancel·lació de la comanda:
– Durant el procés de comanda: Es mostrarà un avís indicant que el producte desitjat no està temporalment disponible.
– Un cop confirmada la comanda se us informarà per correu electrònic de la cancel·lació de la comanda.

c) Preus
Els preus s’han d’indicar en euros (€). Els preus inclouran els descomptes corresponents i l’IVA aplicable a la data de la comanda. Qualsevol modificació en el tipus de l’IVA aplicable es reflectirà als preus dels Productes.
Els preus indicats dels productes no inclouen costos de gestió o lliurament, que s’especificaran abans de confirmar-se la comanda i es cobraran com a costos addicionals. Aquests costos es cobraran a cada comanda segons els imports que s’indiquen a continuació.

4,50 € per als enviaments a Península.
6,50 € per als enviaments a Balears
11,99 € per als enviaments a Andorra.
GRATIS a partir de 80€
GRATIS recollida al Centre Mèdic

Els enviaments queden restringits a Península, Balears i Andorra. Queden exclosos les Canàries, Ceuta i Melilla.

El Venedor es reserva el dret de modificar preus a cada moment, atès que, no obstant això, els Productes es cobraran en funció de la llista de preus aplicable a la realització de la comanda.

3. Guardar i confirmar una comanda

a) Termes de la comanda
Per tal de fer una comanda, l’Adquirent ha d’accedir en primer lloc al web.
A continuació, l’Adquirent podrà veure els diversos Productes oferts a la venda en la data en què navegui pel Lloc i seleccionar els seus Productes (i) mirant les diverses categories de Productes; o (ii) teclejant directament el nom del Producte al motor de recerca: o (iii) fent clic en una pàgina del mapa del Lloc a la part inferior de la mateixa, accedint amb això a tota la gamma de Productes.
Mentre navega per la web, l’Adquirent podrà, si així ho desitja, fer una comanda fent simplement clic al botó dedicat per afegir un producte al carretó de la compra.
Un cop ho hagi fet, l’Adquirent veurà indicat el nombre de Productes que conté el carretó de la compra. Queda aquí especificat que el contingut del carretó de la compra podrà estar subjecte a un temps d’inactivitat màxim de la sessió.
L’Adquirent podrà aleshores continuar navegant o fer clic en el seu carretó de la compra per veure el contingut del mateix a la pantalla, incloent-hi tots els articles demanats i les característiques principals de cada Producte, l’import total de la comanda, dades de facturació i lliurament, període d’entrega, costos i restriccions d’entrega aplicables, així com drets i garanties legals disponibles a l’Adquirent.
L’Adquirent podrà tornar a la comanda esmentada, així com suplementar-lo, modificar-lo o cancel·lar-lo fins que finalment ho confirmi. Si l’Adquirent desitja seleccionar qualsevol Producte addicional, podrà continuar navegant per la web amb la seguretat que el/els producte(s) seleccionat(s) es guardaran degudament en el seu carretó de compra.
Quan hagi acabat de seleccionar els Productes, l’Adquirent podrà encarregar-los mitjançant confirmació de la comanda, fent clic al botó destinat a aquest efecte. A continuació, es mostrarà una nova pàgina on es demanarà a l’Adquirent que:
– introduïu el vostre nom d’usuari (adreça de correu electrònic) i contrasenya, en cas d’estar ja registrat a la web; o
– Empleneu amb exactitud el formulari de recollida de dades personals, introduint amb aquesta finalitat la informació en els camps requerits, inclosos Cognom, Nom, Adreça de Correu Electrònic, Adreça Postal de Facturació (en què es poden fer lliuraments de dilluns a divendres).
L’Adquirent accepta emplenar de bona fe el formulari facilitat a aquest efecte. L’Adquirent reconeix que les dades revelades al Venedor i emmagatzemades als sistemes informàtics del mateix o dels seus subcontractistes són correctes i constitueixen prova vàlida de la seva identitat. Es fa constar en aquest document que aquestes dades personals seran regulades conforme a la Política de Privadesa.
Un cop comprovat el contingut de la vostra comanda, es demanarà a l’Adquirent que:
– feu clic al botó destinat a aquest efecte per accedir al pagament de la vostra comanda d’acord amb els termes establerts en aquests TGV; o
– feu clic al botó destinat a aquest efecte per modificar el vostre carro de la compra i/o la vostra informació personal de contacte;
Abans de fer clic en el botó dedicat per accedir al pagament de la seva comanda, s’exigirà a l’Adquirent que, en primer lloc, llegeixi els presents TGV i, en segon lloc, accepti els mateixos realitzant a tal efecte una acció de confirmació d’aquesta acceptació requerida a la Web (marcant la casella, per exemple).
Una vegada confirmada, per part de l’Adquirent, la seva acceptació dels presents TGV, s’obrirà una Web dedicada al pagament de la comanda. Totes i cada una de les comandes dutes a terme en virtut d’aquests TGV comporten l’obligació de pagament, el que implica que la realització d’una comanda exigeix a l’Adquirent efectuar el pagament.
L’Adquirent procedirà aleshores a efectuar el pagament de la seva comanda conforme als termes establerts en els presents TGV.
Es fa constar en aquest document que, en seleccionar el pagament per targeta de crèdit, es connectarà automàticament a l’adquirent, en virtut del que disposa la secció 4 següent, a un servidor d’un proveïdor de servei de pagaments. El servidor del proveïdor del servei de pagaments serà comptat amb protocol d’encriptació SSL (Secure Socket Layer) per tal de protegir, el més eficientment possible, totes les dades relatives a formes de pagament i garantir que les dades bancàries de l’Adquirent no circulin en cap moment pel sistema informàtic del Venedor. Per tant, aquest últim no assumeix cap responsabilitat.
Els registres informatitzats del Venedor o altres dades registrades en poder seu constitueixen prova vàlida de totes les transaccions efectuades entre Venedor i Adquirent.

b) Confirmació de la comanda
A la confirmació de la comanda i validació del pagament associat a la mateixa conforme als termes establerts a continuació, es mostrarà una recapitulació, susceptible d’impressió i descarrega, de la comanda de l’Adquirent, que inclourà, a títol no limitatiu, la referència d’aquest.
S’enviarà immediatament un missatge de confirmació de la comanda a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’Adquirent que inclourà, a títol no limitatiu, la següent informació:
-identitat i dades de contacte del Venedor
-referència de la comanda registrada a la realització d’aquest;
-una recapitulació de la comanda i de les característiques principals dels Productes;
-el període d’entrega, costos i restriccions, si existeixen;
-l’import total de la comanda, impostos inclosos;
-drets i garanties legals disponibles a l’Adquirent;
-confirmació de pagament;
-els presents Termes Generals de Venda;
-el formulari de desistiment

El Venedor conservarà la titularitat del/els Producte(s) demanat(s) fins que hagi cobrat la totalitat del preu i qualssevol despeses suplementàries, inclosos costos d’enviament. En cas d’impagament, l’adquirent accepta tornar, a càrrec seu, al Venedor, els productes rebuts a demanda del primer.
Per tal de protegir el Venedor davant qualsevol pràctica abusiva de defraudadors i, en cas que el Venedor o el proveïdor del servei de pagaments en línia sospitin d’una possible comanda fraudulent, aquests es reserven el dret de demanar a l’Adquirent (abans de tramitar el comanda) l’aportació de proves documentals addicionals (inclòs el document d’identitat de l’adquirent) per comprovar si hi ha frau o no.
Si l’Adquirent no respon en el termini de quinze (15) dies després de la petició del Venedor o del proveïdor del servei de pagaments en línia, la comanda quedarà cancel·lada i el Venedor no rebrà cap pagament. Si el pagament de la comanda ja ha estat rebut, el Venedor el tornarà en el termini de catorze (14) dies després de la finalització del període de temps indicat anteriorment, mitjançant la forma de pagament idèntica a l’empleada per l’Adquirent.

.

c) Evidència de la Comanda
Venedor i Adquirent acorden de forma expressa mitjançant aquest document que els missatges de correu electrònic constituiran evidència vàlida entre les parts, així com qualssevol sistemes de registre automatitzat emprats a la web, en especial respecte al tipus i la data de la comanda.
L’Adquirent podrà accedir, quan sigui procedent d’acord amb les normes del dret ordinari, al contracte electrònic entre ell mateix i el Venedor, posant-se en contacte a aquest efecte amb el Servei d’atenció al Consumidor aquí i facilitant tota la informació requerida amb aquesta finalitat , inclòs el número de comanda i les dades de contacte.

4. Pagament

L’import a pagar per part de l’Adquirent serà l’indicat en la confirmació de la comanda que es mostri a la pàgina web dedicada i que s’enviarà posteriorment per correu electrònic a l’Adquirent per part del Venedor.
S’ofereix a l’Adquirent la següent opció de pagament a la confirmació de la seva comanda conforme al que s’ha indicat anteriorment.
El pagament pot efectuar-se:
-a la realització de la comanda, via internet, mitjançant Targeta de Crèdit (Visa, Amex, MasterCard, Maestro).
La comanda no serà aprovada pel Venedor excepte i fins que (i) l’Adquirent accepti els TGV; (ii) es comprovi la validesa del pagament i es confirmi aquest últim; i (iii) s’hagi enviat a l’Adquirent la confirmació d’acceptació de la comanda.
En qualsevol cas, el Venedor es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda o lliurament en cas que (i) se superi qualsevol dels límits establerts a la Secció “Termes de Compra” del present document; (ii) hi hagi qualsevol disputa amb l’adquirent; (iii) es produeixi qualsevol impagament de la totalitat o part de qualsevol comanda per part de l’adquirent; (iv) es denegui una autorització de pagament mitjançant targeta de crèdit per part d’institucions bancàries; (v) es produeixi qualsevol impagament o es faci només un pagament parcial.

5. Lliurament i recepció

a) Termes de Lliurament
Quan la comanda estigui llesta, es despatxarà a l’adreça postal introduïda per l’Adquirent a la seva comanda.
Lliurament Península: Les comandes realitzades abans de les 13h es rebran al dia laborable següent al seu domicili.
Lliurament Balears: Les comandes realitzades abans de les 13h es rebran en dos dies laborables al seu domicili.
Lliurament Andorra: Les comandes realitzades abans de les 13h es rebran en dos dies laborables al seu domicili.

Els Productes s’enviaran a través d’un proveïdor de serveis especial (en endavant el “Transportista”). Si l’Adquirent no és a casa, el Transportista deixarà un avís de lliurament a la bústia de l’Adquirent. A continuació, l’adquirent es posarà en contacte amb el transportista per acordar una data de lliurament nova.
S’informa a l’adquirent que qualsevol paquet concret serà conservat pel transportista per un període de quinze (15) dies a comptar de l’intent de lliurament inicial.
Queden exclosos dels presents termes generals de venda, Canàries, Ceuta i Melilla.

b) Termini de lliurament
Les comandes abonades mitjançant targeta de crèdit es processaran en un termini màxim de quinze (15) dia(s) hàbil(s).
S’especifica en aquest document que no es despatxarà una comanda llevat i fins que no s’hagi tramitat degudament.
Quan es tramiti la comanda, es despatxaran i lliuraran els productes corresponents per part del transportista dins dels terminis que s’indiquen a continuació:
– Express a domicili: 1-2 dies
Dies hàbils significa qualsevol dia diferent del diumenge i dels festius
Es completarà la comanda en qualsevol cas en un termini màxim de trenta (30) dies a partir del dia posterior al de confirmació de la comanda per part de l’adquirent, en subjecció al pagament íntegre del preu i al compliment de la totalitat dels termes de compra descrits a la Secció “Termes de Compra” dels presents TGV.
En absència de lliurament en aquesta data límit, l’adquirent tindrà dret a cancel·lar la seva comanda d’acord amb els termes establerts a la secció “Lliurament tardà” següent.

c) Lliurament Tardà
En cas de lliurament tardà (és a dir, transcorregut el termini de lliurament especificat o, quan no s’hagi indicat, finalitzat el termini màxim de lliurament de trenta (30) dies a comptar de la confirmació de la comanda), l’Adquirent comunicarà aquest retard al Venedor per correu electrònic a shop@draescoda.com per tal que el Venedor pugui realitzar indagacions amb el Transportista.
Si es recupera la comanda durant aquestes indagacions, es redirigirà immediatament al lloc de lliurament indicat a la comanda. No obstant això, si es confirma la pèrdua de la comanda després de realitzar aquestes indagacions, el Venedor tornarà, a càrrec seu, a despatxar el/s Producte(s) a l’Adquirent o, en cas de no estar disponible(s) amb caràcter permanent, tornarà a l’Adquirent tots els imports abonats per aquest darrer (inclosos costos de lliurament), mitjançant la mateixa forma de pagament a l’empleada per l’Adquirent.
En qualsevol cas, si el lliurament tardà excedeix deu (10) dies hàbils des del missatge de correu electrònic de l’Adquirent comunicant el retard, per causes diferents de força major, l’Adquirent tindrà l’opció de cancel·lar la comanda informant a aquest efecte el Servei de atenció al Consumidor.
Si l’Adquirent exerceix la seva opció d’acord amb els termes que estableix aquesta secció 5.c, el Venedor no cobrarà el preu de la comanda.
Si ja s’ha rebut el pagament de la comanda, el Venedor us retornarà a l’Adquirent tots els imports abonats per aquest últim (incloses despeses de lliurament) mitjançant idèntica forma de pagament a l’empleada per l’Adquirent, en el termini de catorze (14) dies a comptar des de la recepció del seu avís de cancel·lació, a exclusió de totes les altres formes de compensació.

d) Recepció
d) Recepció. Es considerarà efectuat un lliurament tan aviat com el Transportista posi el/els producte(s) a disposició de l’Adquirent o d’un tercer designat per aquest últim. Serà responsabilitat de l’Adquirent comprovar la conformitat i integritat de el/els producte(s) lliurat(s) de forma immediata a la recepció d’aquests.
Qualsevol defecte/reserva que s’identifiqui en el moment del lliurament (incloent-hi qualsevol “Lliurament tardà”, falta o dany en els Productes serà anotada de forma exhaustiva i precisa per l’Adquirent i serà comunicada en la major brevetat possible al Servei d’Atenció al Consumidor del Venedor (shop@draescoda.com).

6. Garanties legals

d) Recepció. Es considerarà efectuat un lliurament tan aviat com el Transportista posi el/els producte(s) a disposició de l’Adquirent o d’un tercer designat per aquest últim. Serà responsabilitat de l’Adquirent comprovar la conformitat i integritat de el/els producte(s) lliurat(s) de forma immediata a la recepció d’aquests.
Qualsevol defecte/reserva que s’identifiqui en el moment del lliurament (incloent-hi qualsevol “Lliurament tardà”, falta o dany en els Productes serà anotada de forma exhaustiva i precisa per l’Adquirent i serà comunicada en la major brevetat possible al Servei d’Atenció al Consumidor del Venedor (shop@draescoda.com).

7. Política de devolucions

La devolució parcial o total és gratuïta, cal efectuar-la dins un període de temps de 30 dies hàbils. El o els productes a retornar han d’estar intactes, precintats al seu embalatge original i, si pot ser, al mateix embolcall de la recepció.
Per procedir a la devolució, cal enviar un correu electrònic a shop@clinicaescoda.com indicant el següent: nom i cognoms, telèfon de contacte, email, número de comanda i el motiu de la devolució. L’assumpte del correu ha d’indicar Devolució i el número de comanda.
El Servei d’Atenció al Consumidor avisarà el transportista, que es posarà en contacte amb l’Adquirent per tramitar-ne la recollida.
Un cop rebuts i revisats els productes tornats, si no hi ha cap incidència, es procedirà a la devolució de l’import en un termini màxim de dos dies laborables.

8. Resolució de controvèrsies i dret aplicable

Per a qualsevol qüestió, si us plau, poseu-vos en contacte amb el nostre Servei d’atenció al Consumidor: 932 892 131 de dilluns a dijous de 10.30 a 20 hi ha els divendres de 10.30 a 15 h.
Aquestes Termes Generals de Venda es regiran per les lleis d’Espanya, amb sotmetiment als Tribunals de Barcelona.

9. Dades personals

a) Dades personals:
Tota la informació personal (dades personals) marcada amb un asterisc i recollida a efectes de comandes per correu és obligatòria, ja que aquesta informació és necessària a efectes de tramitació i lliurament de comandes i d’emissió de factures. Aquesta informació serà estrictament confidencial i únicament per a ús del Venedor o dels seus subcontractistes sota idèntiques obligacions, amb la finalitat exclusiva de tramitar comandes d’acord amb la Política de Privacitat.
L’Adquirent podrà exercir els drets recollits en aquesta Política de Privacitat mitjançant l’enviament d’un missatge i el document d’identitat al Servei d’atenció al Consumidor del Venedor.
L’Adquirent podrà rebre correus electrònics informatius del Venedor sobre els Productes i les activitats d’aquest darrer si expressa amb anterioritat el consentiment marcant la casella apropiada a aquest efecte. L’adquirent conservarà el dret a rebutjar aquestes comunicacions, ja sigui amb caràcter previ en no expressar el seu consentiment en el moment de confirmació de la comanda, o posteriorment mitjançant la declaració de la seva negativa per correu electrònic.

b. Cookies
El Web utilitza galetes. Les galetes són arxius informàtics que s’emmagatzemen al disc dur de l’ordinador de l’Adquirent. Per obtenir informació addicional sobre l’ús de galetes en aquest Web per part del Venedor, si us plau llegiu l’avís disponible.

10. Disposicions vàries

a) Força Major
Cap de les parts serà considerada responsable per la no realització de la totalitat o qualsevol part de les seves obligacions previstes en aquests TGV quan aquest incompliment es degui a força major.
Força major significarà qualsevol succés que compleixi els criteris definits per la jurisprudència asseguda pel Tribunal Suprem i la legislació aplicable.
Qualsevol part que al·legui un cas de força major ho ha de comunicar a l’altra part dins dels cinc (5) dies hàbils següents a l’esdeveniment causant d’aquest cas de força major. Per mitjà del present document, les parts acorden que es reuniran quan sigui factible a fi d’establir de mutu acord els termes d’execució de la comanda durant el cas de força major. Si la interrupció ocasionada per força major persisteix durant un període de temps d’un (1) mes o més i el Venedor és incapaç de complir la comanda, aquest efectuarà un reintegrament a l’Adquirent, segons escaigui.
b) Invalidesa Parcial
En cas que qualsevol de les disposicions previstes en aquests TGV es declari invàlida o es determini aquesta invalidesa en aplicació de qualsevol llei o reglament o per una resolució ferma dictada per un tribunal de jurisdicció competent, totes les altres disposicions romandran amb vigor i efecte plens.
c) Integritat dels TGV
Aquests TGV i la recapitulació de la comanda tramesa a l’adquirent constitueixen un únic contracte i reflecteixen la totalitat de l’acord entre les parts.
En cas de qualsevol discrepància entre qualsevol dels documents esmentats, prevaldrà el que disposen aquests TGV.
d) Modificació dels TGV
Queda aquí especificat que l’Adquirent estarà autoritzat a guardar o imprimir els presents TGV, sempre que no hi faci modificacions.
Els TGV aplicables seran accessibles en tot moment a través de l’etiqueta “Termes Generals de Venda” present a cada pàgina del Web.
El Venedor podrà actualitzar a cada moment els presents TGV. Aquestes actualitzacions estaran subjectes a la visualització d’un avís previ a aquest efecte a la web.

 
Abrir chat
1
Clínica Escoda, Medicina Estética
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?